Hero image

Patientföreningar

Patientföreningen Atopikerna

Patientföreningen Atopikerna tillhör Astma- och allergiförbundet och arbetar bland annat för att öka kunskapen om atopisk dermatit. Patientföreningen finns främst till för dig med atopiskt eksem, men även för anhöriga och vårdpersonal.

Atopikerna arbetar med kunskapsspridning och anordnar intressanta seminarier flera gånger per år. Klicka här för att komma till atopikerna.

Patientföreningen Atopikerna

European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations, EFA

Den europeiska patienterföreningen EFA är en allians av 42 europeiska patientorganisationer inom astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). 2018 presenterade man en europeisk rapport om livskvalitet och atopiska eksem i samband med AD-dagen. Organisationen grundades 1991 i Sverige och är baserad i Bryssel.

Läs mer på www.efanet.org