Läkarbesök

Tips innan ditt läkarbesök

För att få ut så mycket som möjligt av ditt läkarbesök är det viktigt att du är förberedd och har tänkt igenom eventuella frågor.

 

Tips till dig som ska träffa en läkare.

 • Förbered dig inför besöket. Bestäm i förväg vad du vill diskutera. Anteckna frågor du har och samla all den information som du vill dela med läkaren.
 • Gör POEM-testet och skriv ut det. Ta med resultatet till din läkare och diskutera. Klicka här för att göra testet.
 • Att föra dagbok kan hjälpa. Mellan besöken kan du notera antalet eksemutbrott (skov), hur svåra de är och eventuella utlösande faktorer. Ta gärna bilder och ta med och visa din läkare. 
 • Fundera ordentligt över hur eksemen påverkar din livskvalitet och planera hur du ska förklara det för din läkare.
 • Var  öppen och ärlig. Du kanske känner dig obekväm till att börja med, men ju mer du berättar desto större möjligheter ger du läkaren att hjälpa dig. 
 • Om du inte förstår läkarens förklaring eller är osäker på nästa steg: fråga igen tills du förstår. 

Saker att ta upp med din läkare:

 • Målsättningar med din behandling
 • Allt nytt du har prövat sedan ditt senaste besök
 • Hur ofta du har haft eksem och hur svåra de har varit, och hur de har påverkat din vardag
 • De symptom du har just nu
 • Hur ofta de kommer
 • Hur du hanterar symptomen nu
 • Eventuella förändringar på symptomen
 • Om ditt atopiska eksem gör att du känner dig nedstämd
 • Specifika exempel på hur ditt liv påverkas av ditt eksem
 • Vad du gör för att hantera hur eksemet påverkar ditt liv
   

Att fråga läkaren om:

 • Vad orsakar atopisk dermatit?
 • Vad kan jag göra för att hantera min sjukdom bättre?
 • Vad kan jag göra för att förhindra infektioner i huden?
 • Hur gör andra patienter för att hantera känslorna kring atopiskt eksem?
 • Kan jag ändra mitt sätt att leva på något sätt som kan hjälpa?
 • Är den hudvårdsrutin jag använder det bästa alternativet för mig?
 • Finns det några stödgrupper som jag skulle kunna vara med i?
 • Är det vanligt att man känner så här om man har atopiskt eksem?