Ung familj

Den atopiska marschen

En atopisk sjukdom leder ofta vidare till en annan. Det kallas ibland för den "atopiska marschen"

Den atopiska marschen

De atopiska sjukdomarna brukar uppstå i en viss ordning. Många gånger börjar det med utslag av atopiskt eksem hos spädbarn under sex månader, vilket åtföljs av en känslighet mot ägg- och mjölkprodukter hos små barn vid 6–12 månaders ålder, vartefter man vid några års ålder utvecklar en känslighet mot damm och husdjur som sedan utvecklas till astma.

Denna sekvens av insjuknande i atopiska eksem–> födoämnesallergier –> hösnuva/astma kallas för den atopiska marschen. Man tror att den bakomliggande orsaken till detta kan förklaras utifrån en sammankopplad immunologisk mekanism. Den försämrade hudbarriären och underliggande inflammationen som man har vid atopiskt eksem tros kunna orsaka en överkänslighet även mot andra allergener som i sin tur kan ge födoämnesallergier (överkänslighet mot ämnen i maten) samt astma eller hösnuva (överkänslighet mot inandade allergener och inflammerade luftvägar). Läs mer om atopiska sjukdomar här.