Axel

Coping

Att hantera ett sjukdomsbesked

Livet efter en diagnos

Att drabbas av en atopisk sjukdom kan vara en stor och omvälvande sak. Hur man reagerar och sen väljer att hantera sitt sjukdomsbesked ser väldigt olika ut. Vissa reagerar väldigt starkt och har behov utav att få hjälp i stor utsträckning. Andra reagerar starkt men kanske inom sig.

Lyssna till psykolog Johanna Melin, som berättar hur det kan vara att få ett svårt sjukdomsbesked.