Hero image

Diagnostisering

Diagnostisering av atopisk dermatit

Diagnostisering

Genom åren har flera olika diagnostiska kriterier föreslagits men det mest använda i Sverige är Williams kriterier (vilka i sig är en förenkling och bearbetning av de klassiska kriterier som Hanafin och Rajka föreslog 1979)1.

Williams kriterier för diagnos av atopisk dermatit:2

  • Obligatoriskt: Klåda

Dessutom minst tre (3) av följande:

  • Debut före 2 års ålder (om >4 års ålder)
  • Anamnes på:

a) astma eller hösnuva hos patienten (eller atopisk sjukdom hos förstagradssläkting om patienten är yngre än 4 år)
b) Böjveckseksem (eller aktuellt eksem) på ålderstypisk lokalisation; arm eller knäveck, vrister och/eller hals oavsett ålder, eller kinder (om yngre än 10 år)
c) Generellt torr hud det senaste året

  • Synligt aktuellt eksem i böjveck (oavsett ålder) eller på kinder/i panna och/eller på extremiteternas sträcksidor hos barn <4 års ålder.

Bedömning av eksemets svårighetsgrad

För bedömning av eksemets svårighetsgrad finns ett stort antal skattningsskalor som omfattar såväl tecken, symptom, utbredning som patientens livskvalitet3. Sanofi Genzyme tillhandahåller en utbildning kring de olika skattningsskalorna och deras kliniska användning. Läs mer här.

Eczema Area and Severity Index (EASI) är ett verktyg för att bedöma synliga lesioner4. EASI-poäng över 21 anses vara svåra eksem och 7 poäng eller lägre anses som milda. Skalan tar inte hänsyn till subjektiva symptom varför användandet bör kompletteras med POEM och/eller DLQI.

Det mest använda i kliniska studier är “Scoring of Atopic Dermatitis” (SCORAD) som tagits fram av europeiska ETFAD (European Task Force of Atopic Dermatitis)5.  Detta är dock ett instrument som anses vara opraktiskt i klinisk vardag. Läs mer om skattningsskalor här

POEM (Patient Oriented Eczema Measure) används av patienten själv för att bedöma subjektiva symptom. POEM finns här.

De flesta fall av atopisk dermatit är milda och färre än 10% av alla patienter har svåra besvär. Andelen svåra fall tycks vara större bland vuxna.6

symptom

Referenser

1. Hanifin JM, Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis. Acta Derm Venereol (Stockh) Suppl. 2 1980;92:44-7.
2. Williams KC. Diagnostic criteria for atopic dermatitis. Lancet. 1996 Nov 16;348(9038):1391-2
3. Wollenberg A, Oranje A, Deleuran M, Simon D, Szalai Z, Kunz B, et al. ETFAD/EADV Eczema task force 2015 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and paediatric patients. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV. 2016;30(5):729-47. Epub 9 2016/03/24.
4. Hanifin JM, Thurston M, Omoto M et al. Exp Dermatol. 2001 Feb;10(1):11–8.
5. European Task Force on Atopic Dermatitis. Severity Scoring of Atopic Dermatitis: The SCORAD Index. Dermatology. 1993;186:23-31.
6. Ring J, Alomar A, Bieber T, Deleuran M, Fink-Wagner A, Gelmetti C, et al. Guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) Part II. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology: JEADV. 2012;26(9):1176-93. Epub 2012/07/21.