Hero image

Dupixent

Det första biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

Den här webbplatsen är endast avsedd för personal inom hälso- och sjukvården.

Behandlar atopisk dermatit från insidan

Atopisk dermatit (AD), även kallat atopiskt eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som ger mycket torr hud och kliande utslag. Atopisk dermatit beror på en underliggande inflammation som pågår även när huden ser frisk ut.

Dupixent (dupilumab) verkar genom att påverka den underliggande inflammationen och hudbarriären, och kan förbättra de besvärande symptomen som förknippas med AD, inklusive klåda, störd sömn samt patientrapporterad ångest och depressionsymtom.

nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom Atopisk Dermatit och se till att få en digital inbjudan till våra event.

Läs mer

bokabesök

Boka ett besök

Boka ett besök med en av våra produktspecialister, så kommer vi till din klinik och berättar om Dupixent och studierna bakom läkemedlet.

Läs mer

Coffee

Våra events

Vi anordnar kontinuerligt utbildningar, event, webinarer och andra aktiviteter. Läs mer här och anmäl dig här. 

Läs mer

Den här webbplatsen är endast avsedd för personal inom hälso- och sjukvården.

Dupixent® (dupilumab) 200mg och 300mg, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta och förfylld injektionspenna. Rx, (F), D11AH05. Den förfyllda injektionspennan med dupilumab är inte avsedd för användning till barn under 12 år. Indikation: Atopisk dermatit Vuxna och ungdomar: Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vilka är aktuella för systemisk behandling. Atopisk dermatit Barn 6 till 11 år: Dupixent är indicerat för behandling av svår atopisk dermatit hos barn 6 till 11 år vilka är aktuella för systemisk behandling. Astma vuxna och ungdomar: Dupixent är också indicerat för vuxna och ungdomar (12 år och äldre), som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma med typ 2 inflammation, som kännetecknas av förhöjda nivåer av blodeosinofiler och/eller förhöjd kväveoxidhalt i utandningsluften (FeNO), som är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid (ICS) i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling.  Kronisk rinosinuit med näspolyper vuxna: Dupixent 300mg är även indicerat för vuxna som en tilläggsbehandling till nasala kortikosterioider för behandling av svår kronisk rinosinuit med näspolyper, för vilka behandling med systemiska kortikosterioder och/eller kirurgi inte gett tillräcklig effekt. Varning och försiktighet: Patienter med astmakomorbiditet ska inte justera eller avsluta astmabehandlingen utan att först konsultera sin läkare. Pediatrisk population: Säkerhet och effekt av dupilumab för barn med atopisk dermatit under 6 år eller som väger mindre än 15 kg har inte fastställts. För fullständig information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se.  Kontaktuppgifter: Dupixent tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel. +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: januari 2021 

▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.   

Dupixent subventioneras för patienter med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ. Dupixent subventioneras också för patienter med otillräckligt kontrollerad astma trots underhållsbehandling med högdos inhalationskortikosteroider i kombination med ett annat läkemedel och: 
-som kännetecknas av förhöjda nivåer av eosinofiler och FeNO eller 
-antingen behandling med perorala kortokosteroider (OCS) i doser som ger ökad risk för biverkningar eller när OCS är kontraindicerat 
Dupixent är inte subventionerat för svår kronisk rinosinuit med näspolyper. 

Referenser:

1. Dupixent SPC, www.fass.se