Hero image

Dupixent

Det första biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit.

Den här webbplatsen är endast avsedd för personal inom hälso- och sjukvården.

Behandlar atopisk dermatit från insidan1

Atopisk dermatit (AD), även kallat atopiskt eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som ger mycket torr hud och kliande utslag. Atopisk dermatit beror på en underliggande inflammation som pågår även när huden ser frisk ut.

Dupixent® (dupilumab) verkar genom att påverka den underliggande inflammationen och hudbarriären, och kan förbättra de besvärande symptomen som förknippas med AD, inklusive klåda, störd sömn samt patientrapporterad ångest och depressionsymtom.1

verkan

Verkningsmekanism

Dupixent blockerar IL-4- och IL-13-signaleringen genom att binda specifikt till IL-4Rα, och hämmar därmed funktionen hos de cytokiner som är centrala i den underliggande inflammationen vid atopisk dermatit.1

Läs mer

dos

Dosering

Dupixent rekommenderas att ges i en initial startdos administrerad av vårdpersonal, följt av dosering varannan vecka som kan administreras av patienten själv i hemmet.1

Läs mer

kuvert

Beställ material

Här kan du beställa olika typer av material till både patienter och hälsopersonal, som produktinformation, patientinformation och kylväskor.

Beställ material här

nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrev

Ta del av det senaste inom Atopisk Dermatit och se till att få en digital inbjudan till våra event.

Läs mer

bokabesök

Boka ett besök

Boka ett besök med en av våra produktspecialister, så kommer vi till din klinik och berättar om Dupixent och studierna bakom läkemedlet.

Läs mer

Coffee

Våra events

Vi anordnar kontinuerligt utbildningar, event, webinarer och andra aktiviteter. Läs mer här och anmäl dig här. 

Läs mer

Den här webbplatsen är endast avsedd för personal inom hälso- och sjukvården.

Dupixent® (dupilumab) injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Rx, F, D11AH05. Indikation: Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vilka är aktuella för systemisk behandling. Varning och försiktighet: Patienter med astmakomorbiditet ska inte justera eller avsluta astmabehandlingen utan att först konsultera sin läkare. För fullständig information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.seKontaktuppgifter: Dupixent tillhandahålls av Sanofi AB, Box 300 52, 10425 Stockholm, tel. +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för senaste översyn av produktresumén: okt 2019

 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.  

Dupixent subventioneras för vuxna och ungdomar (12 år och äldre) med svår atopisk dermatit som på grund av otillräcklig effekt eller andra medicinska skäl saknar ytterligare behandlingsalternativ.

Referenser:

1. Dupixent SPC, www.fass.se