Hero image

Dosering Dupixent

Administration varannan vecka

Dosering

Dosering vuxna (och ungdomar från 12 år som väger 60 kg eller mer)

Dupixent rekommenderas att ges i en initial dos på 600 mg (två subkutana injektioner á 300 mg) administrerat av vårdpersonal, följt av 300 mg varannan vecka som kan administreras i hemmet.1

En patient kan lära sig att själv injicera Dupixent. Innan användning ska lämplig utbildning ges till patienten och/eller vårdare om hur Dupixent förbereds och administreras.

Dosering ungdomar 12-17 år som väger mindre än 60 kg

För ungdomar 12-17 år som väger mindre än 60 kg, är doseringen en initial dos om 400 mg (två subkutana injektioner á 200 mg) följt av 200 mg varannan vecka.1 

 

Referenser: 1. Fass.se

Läs mer om dosering på Fass.se