Hero image

Dupixent biverkningar

Biverkningar av Dupixent i kliniska studier1

De vanligaste biverkningarna var reaktioner vid injektionsstället, konjunktivit, blefarit och oral herpes.1

Referens: 1. fass.se

Översikt över biverkningar

Dupixent biverkningar

Dupixent är en vältolererad behandling. Läs mer om säkerhet här.