Hero image

Effekt och säkerhet

bekräftad i flera kliniska studier

Effekt

Dupixent kan bland annat förbättra lesionernas omfattning och svårighetsgrad, klådans intensitet och livskvaliteten. Läs mer om effekten (länk till FASS).

Säkerhet

De vanligaste biverkningarna associerade med Dupixent-behandling i de kliniska prövningarna var reaktioner vid injektionsstället, konjunktivit, blefarit och oral herpes. Läs mer om säkerhet (länk till FASS)

Dupixent produktbild

Läs mer om effekt och säkerhet på Fass.se