Hero image

Förvaring av Dupixent

Hand som öppnar kylskåp

Så förvarar du Duplixent

Dupixent ska förvaras i kylskåp (2°C till 8°C). Får ej frysas. Den förfyllda sprutan ska inte utsättas för värme eller direkt solljus och ska inte skakas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.1

Om nödvändigt kan förfyllda sprutor förvaras i rumstemperatur upp till 25°C i maximalt 14 dagar. Om förpackningen tas ut från kylskåpet permanent kan datum för uttagandet noteras på ytterkartongen. Efter att Dupixent tagits ut ur kylskåpet ska det användas inom 14 dagar eller kasseras.1

Läs mer om förvaring och injektion i produktresumén

1. Dupixent SPC, www.fass.se