Hero image

Incidens och prevalens

Mellan 15-30% av barn och 2-10% av vuxna är drabbade av atopisk dermatit

Prevalens

Vanligtvis beskrivs förekomsten av atopisk dermatit som 1-årsprevalens, då eksemen varierar i intensitet med ibland långa symptomfria perioder. Mellan 15-30% av barn och 2-10% av vuxna är drabbade. I såväl Sverige som andra industrialiserade länder har prevalensen minst fördubblats på 30 år och sjukdomen tycks vara vanligare norrut, möjligen beroende på att man tillbringar mer tid inomhus.1,2

De flesta barn blir symtomfria

De flesta barn växer ifrån sjukdomen, och ca 60% av de som har haft atopiskt eksem som barn är symptomfria i tonåren. Ett antal av dessa kommer dock att återinsjukna senare i livet. Framför allt med handeksem.3

En systematisk översikt och metaanalys som sammanställde 45 studier från 15 länder, visade att 4 av 5 barn med atopiskt eksem (i olika åldrar) var symptomfria 8 år senare och att färre än var tjugonde patient (5%) hade kvarstående atopiskt eksem efter 20 års uppföljning2.

Prognos

De fann också att debut före 2 års ålder innebar en minskad risk för kvarstående sjukdom jämfört med senare debut, vilket styrker att de flesta små barn läker ut sitt eksem. Svårt atopiskt eksem, tidigt kvarstående eksem och kvinnligt kön var associerade med sämre prognos.4

1.    Bieber T. Atopic dermatitis. N Engl J Med. 2008;358(14):1483-94.
2.    Åberg N, Hesselmar B, Åberg B, et al. Increase of asthma, allergic rhinitis and eczema in Swedish schoolchildren between 1979 and 1991. Clin Exp Allergy. 1995;25(9):815-9.
3.    Williams H, Bigby M, Herxheimer A, et al. Evidence-based dermatology. 3rd Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons; 2014.
4.    Kim JP, Chao LX, Simpson EL, et al. Persistence of atopic dermatitis (AD): a systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2016;75(4):681-7.e11.