Hero image

Skattningsskalor

Skattningsskalor för att fastställa svårighetsgrad av atopisk dermatit

Olika skattningsskalor

För att systematiskt fastställa svårighetsgrad, utvärdera behandlingen av atopisk dermatit samt hur sjukdomen påverkar patientens livskvalitet finns ett antal olika skattningsskalor; EASI, SCORAD, IGA, SASSAD etc. Flera av dessa är dock ganska omfattande och därför opraktiska att använda i klinisk vardag. 

Fyra lättanvända skattningsskalor som kan användas för att såväl bedöma svårighetsgraden av patientens sjukdom som för utvärdering av behandlingen är EASI och NRS/VAS som används eller fylls i av sjukvårdspersonal, samt POEM och DLQI vilka mer fokuserar på livskvalitet och fylls i av patienten själv. POEM finns bland annat här.
 

Utbildning

Sanofi Genzyme tillhandahåller en utbildning kring dessa skalor (LIPUS nr …..). För mer information om utbildningen kontakta oss

POEM test

POEM-testet (Patient-Oriented Eczema Measure) är ett verktyg för patienter att utvärdera svårighetsgraden av sin atopiska dermatit