Hero image

Atopisk dermatit

Det är en typ 2-inflammation i huden

Atopisk dermatit är en kronisk hudsjukdom

Atopisk dermatit är en systemisk, inflammatorisk sjukdom vars underliggande patofysiologi är ett dysfunktionellt typ 2-inflammatoriskt svar. Typ 2-inflammation är också den underliggande orsaken till andra atopiska tillstånd som astma, nasala polyper och allergisk rinit.

Dupixent är det enda läkemedlet riktat mot typ 2 inflammation genom hämning och receptorblockad av nyckelcytokinerna IL-4 och IL-13.

Dupixent har visat effekt i kliniska studier på både atopisk dermatit och astma.2–9

Inflamationsprocesser

Th1, -2, -17 och -22: T-hjälparcell
ILC1, -2 och -3: Innate lymphoid cell
NK: Natural killer cell
IFNy: Interferon gamma
IL-2, -4. -5, -12, -13, -17, -22, -23, -31: Interleukin

En systemisk, inflammatorisk sjukdom

Sjukdomen atopisk dermatit (eller atopiskt eksem) yttrar sig olika för olika personer. Gemensamt är klådan och den försämrade livskvaliteten. Men atopisk dermatit uppstår inte enbart på hudens yta; det är i själva verket en kronisk, systemisk sjukdom som bland annat beror på en underliggande inflammation.

Vid atopisk dermatit är hudens barriär försvagad, vilket gör att allergener och bakterier lättare tar sig in och aktiverar kroppens immunförsvar, vilket sätter igång en inflammationsprocess i huden. Immuncellerna frisläpper interleukiner som orsakar klåda och rodnad på hudens yta. Klådan leder till att patienten kliar sig, vilket ytterligare försvagar hudbarriären som därmed släpper igenom fler partiklar, vilket i sin tur ökar risken för ytterligare inflammation och nya eksem.10
 

Vad är atopisk dermatit? Se filmen som förklarar. 

Referenser

1. Kaiko GE, et al. Immunology. 2008 Mar;123(3):326-38 
2. Eyerich K, et al.
J Eur Acad 2018 May;32(5):692-703.
3. Raphael I, et al. Cytokine. 2015 Jul;74(1):5-17  
4.
Nakayama T, et al. Annu Rev Immunol. 2017 Apr 26;35:53-84.
5. Schleimer RP.
Annu Rev Pathol. 2017 Jan 24;12:331-357.
6. Yago T, et al. J Clin Med. 2017 Aug 29;6(9). pii: E81.
7. Baumgart DC, et al.
Lancet. 2012 Nov 3;380(9853):1590-605.
8. Coates LC, et al. Semin Arthritis Rheum. 2016 Dec;46(3):291-304.
9. Wang C, Liao Q, Hu Y, Zhong D. Exp Ther Med. 2015 Jan;9(1):250-256.

10. MackMR, Kim BS. Trends Immunol. 2018 Dec;39(12):980-991. doi: 10.1016/j.it.2018.10.001. Epub 2018 Nov 21.