Hero image

Vad är Dupixent?

Första biologiska läkemedlet för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit

Om Dupixent

Dupixent (dupilumab) är en rekombinant human IgG4-monoklonal antikropp som hämmar cytokininducerad IL-4 och IL-13-respons. Dupixent kan förbättra symtom som klåda och störd sömn. Studier med Dupixent visar också en förbättring på patientrapporterad ångest och depression vilket kan förbättra patienternas livskvalitet.

Dupixent administreras genom subkutan injektion av vårdpersonal eller av patienten själv i hemmet. Dupixent går att använda med eller utan topikala kortikosteroider.

Behandlar atopisk dermatit från insidan

Atopisk dermatit, även kallat atopiskt eksem, är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som ger mycket torr hud och kliande utslag. Atopisk dermatit beror på en underliggande inflammation som pågår även när huden ser frisk ut.

Dupixent (dupilumab) verkar genom att påverka den underliggande inflammationen och hudbarriären, och kan förbättra de besvärande symptomen som förknippas med AD, inklusive klåda, störd sömn samt patientrapporterad ångest och depressionsymtom.

Referenser: 1. Fass.se

Pachshot