Hero image

Vad är Dupixent?

Ett biologiskt läkemedlet med flera indikationer inom atopiska sjukdomar. 

Om Dupixent

Dupixent® (dupilumab) är en rekombinant human IgG4-monoklonal antikropp som hämmar cytokininducerad IL-4 och IL-13-respons. 

Terapeutiska indikationer: 

  • Atopisk dermatit:

Vuxna och ungdomar: 
Dupixent är indicerat för behandling av måttlig till svår atopisk dermatit hos vuxna och ungdomar (12 år och äldre) vilka är aktuella för systemisk behandling.

Barn 6 till 11 år:
Dupixent är indicerat för behandling av svår atopisk dermatit hos barn 6 till 11 år vilka är aktuella för systemisk behandling.

  • Astma: 

Dupixent är indicerat för vuxna och ungdomar (12 år och äldre), som tillägg till underhållsbehandling vid svår astma med typ 2 inflammation, som kännetecknas av förhöjda nivåer av blodeosinofiler och/eller förhöjd kväveoxidhalt i utandningsluften (FeNO), se avsnitt 5.1, som är otillräckligt kontrollerad trots hög dos inhalerad kortikosteroid (ICS) i kombination med ett annat läkemedel för underhållsbehandling.

  • Kronisk rinosinuit med näspolyper:

Dupixent är indicerat för vuxna som en tilläggsbehandling till nasala kortikosterioider för behandling av svår kronisk rinosinuit med näspolyper, för vilka behandling med systemiska kortikosterioder och/eller kirurgi inte gett tillräcklig effekt. 

 

Referenser: 1. Fass.se

Dupixent
Dupixent® (dupilumab) 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Varje förfylld spruta för engångsbruk innehåller 300 mg dupilumab i 2 ml lösning (150 mg/ml). Rx, F, D11AH05