Hero image

Verkningsmekanism

Dupixent har en riktad verkningsmekanism.

Dupixent Verkningsmekanism
Dupilumab är en rekombinant human IgG4-monoklonal antikropp.

Dupixent verkningsmekanism

Dupixent blockerar IL-4- och IL-13-signaleringen genom att binda specifikt till IL-4Rα, och hämmar därmed funktionen hos de cytokiner som är centrala i den underliggande inflammationen vid atopisk dermatit.1

Interleukin-4 och interleukin-13 är de huvudsakliga typ 2-cytokiner (inklusive Th2) som är involverade vid atopisk dermatit. Dupilumab är en rekombinant human IgG4-monoklonal antikropp som hämmar IL-4-signalering via typ I-receptorn (IL-4Rα/γc), samt både IL-4- och IL-13-signalering genom typ II-receptorn (IL-4Rα/IL-13Rα).1

 

Mode of Action

Läs mer om verkningsmekanismen på fass.se

Referenser: 1. Fass.se