Svår astma

Livet med astma

World Asthma Day

Vi uppmärksammar World Asthma Day

Den 5 maj är det World Asthma Day! Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan begränsa möjligheterna att vara aktiv, eftersom den kan ge andningsbesvär och svåra astmaanfall. För miljontals människor är astmasymtomen en del av vardagen.

Se filmen där Sofia som lever med svår astma berättar om sin tuffa resa och livet med astma samt läkarperspektivet belyst av Dr Synnöve Alves. 

MAT-SE-2100501, (v1.0) april 2021,

Vet du vilken typ av astma du har?

Inte alla astmatyper är desamma och patienter upplever symtom och astmaattacker i olika grad.

Svår astma

Det är vanligt att sjukdomen inte upptäcks. Det är hög tid att öka medvetenheten om svår astma och vilka konsekvenser sjukdomen har.