Heo - ska bytas

Livet med atopiskt eksem

Leva med atopiskt eksem - ett familjeperspektiv

Visste du att hos fler än 8 av 10 barn debuterar atopiskt eksem före 5 års ålder? Hos hälften av dessa barn med atopiskt eksem, kvarstår problemen med sjukdomen in i vuxen livet. 

I filmen berättar föräldrarna om sin son som har atopiskt eksem. De beskriver resan från ett litet barn till tonåring kring vård och en fungerande behandling. Samt hur atopiskt eksem påverkar det dagliga livet både för sin son och för hela familjen. Dermatolog Tore Särnhult beskriver vilken hjälp det finns att tillgå.
 

PM nr MAT-SE-21000343(1.0)Mars 2021

Har du atopiskt eksem?

Här gör du ett test som visar hur allvarliga dina problem är. När du gjort testet får du en kort beskrivning om ditt tillstånd och information till remitterande läkare

Hur fungerar en vårdbegäran?

Alla har rätt att skicka in en egenremiss (kallas också för egen vårdbegäran) till den specialistmottagning man vill besöka. Läs mer här.