Astma ger många olika symtom och vissa av dem förekommer även vid andra sjukdomar, till exempel KOL, kronisk bronkit, kronisk hosta, virusinfektioner i luftvägarna och icke-infektiös bronkit.

De viktigaste symtomen vid astma är väsande andning, en trång känsla i bröstet, andnöd och hosta. De flesta patienter rapporterar fler än ett av dessa symtom. Intensiteten varierar ofta, och symtomen kan vara värre på natten, efter fysisk ansträngning eller vid vissa utlösande faktorer, till exempel cigarrettrök och kall luft. Hos äldre patienter kan det vara väldigt svårt att skilja mellan astma och KOL, och det står nu klart att det är många patienter som har symtom på båda sjukdomarna.

Är din astma under kontroll?

För miljontals människor är astmasymtomen en del av vardagen och något de har accepterat som ”normalt”. Du kanske har haft astmasymtom under många år och tänker att du nog har dem under kontroll.

 

Vet du vilken typ av astma du har?

Inte alla astmatyper är desamma och patienter upplever symtom och astmaattacker i olika grad