Astma type

Därför är det viktigt att veta vilken typ av astma du har

Det finns flera typer av och orsaker till astma, och både anfallen och symtomen kan skilja sig i frekvens och svårighetsgrad mellan patienterna.

Ett sätt att dela in astma är dela in astma i Typ 2, och icke Typ 2-astma. Andra typer av astma eller Icke-Typ 2-inflammation, är svårare att definiera och blir oftast en uteslutningsdiagnos, det vill säga frånvaro av Typ 2-inflammation. Hos dessa patienter finns ofta en förhöjd nivå av neutrofila granulocyter. 

Ny astmaforskning har identifierat typ 2-inflammation som en orsak till svår kvarstående astma hos vissa patienter, vilket kan kräva en annan behandlingsstrategi.

VISSTE DU DET HÄR?

>50%

av alla vuxna med astma har typ 2-inflammation. 

Läs om typ 2-inflammation

Vilka olika astmatyper finns det?

Astma kan delas in i Typ 2 och icke Typ 2 astma och ha olika svårighetsgrader. Typ 2-inflammation är sjukdomsorsaken hos över 50 procent av alla astmapatienter. Patienter som har den typen av astma löper ofta större risk att få astmaanfall men svarar bra på behandling med kortikosteroider. 

Astma med typ 2-inflammation:
 

Astma typ 2-inflammation

Typ 2-inflammation. Grafiskt framställt av Sanofi Genzyme

Allergisk astma börjar ofta i barndomen och är förknippad med en tidigare historik eller familjehistorik med allergiska sjukdomar, t.ex. atopisk dermatit, allergisk rinit eller allergi mot livsmedel eller läkemedel. Sjukdomsbilden brukar kallas den atopiska marschen.

Eosinofil astma kännetecknas av förhöjda halter av en viss typ av blodkroppar: eosinofiler.

Astma med debut under vuxenlivet (sen debut): vissa vuxna får symtom på astma för första gången när de är vuxna. De är ofta inte allergiska, rapporterar ofta symtom från näsan och kan ha nasala polyper.  Yrkesrelaterad astma (dvs. astma på grund av exponering för faktorer på arbetsplatsen) bör uteslutas hos patienter vars astmadebut kommer i vuxen ålder.