Känner du dina astmasymtom?

Typiska symtom är väsande andning, andnöd, tryck över bröstet och hosta. Målet med astmabehandlingen är riskreduktion och symtomkontroll. Detta test bedömer bara symtomkontroll. Utöver detta måste andra riskfaktorer bedömas av din behandlande läkare.

Upplever du:

<% currentStep %>/<% steps.length %>

Ett svar krävs för att fortsätta
Du har kanske

VISSTE DU DET HÄR?

>50%

av alla som har astma överskattar hur bra kontroll de har över sina symtom

Vad innebär det att ha symtomen under kontroll?