Astma Type 2 inflammation

Typ 2-inflammation

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Tack vare framstegen inom forskningen om astmas biologi förstår vi nu att en viss typ av inflammation kallad typ 2-inflammation – finns hos mellan 50 procent och 70 procent av alla som har astma. Personer med svår astma har ofta särskilt höga nivåer av typ 2-inflammation i luftvägarna. Om inflammationen dämpas kan astmasymtomen lindras.

Vid astma som beskrivs som ”eosinofil” eller ”allergisk” (eller en blandning av båda) finns en underliggande typ 2-inflammation. Detta är typ 2-astma.

Den andra typen av  astma eller Icke-Typ 2-inflammation, är svårare att definiera och blir oftast en uteslutningsdiagnos, det vill säga frånvaro av Typ 2-inflammation. Hos dessa patienter finns ofta en förhöjd nivå av neutrofila granulocyter. 
 

Astma typ 2-inflammation

Typ 2-inflammation. Grafiskt framställt av Sanofi Genzyme

 

Typ 2-inflammation kan även orsaka andra sjukdomar, bland annat atopisk dermatit, allergisk rinit och nasala polyper.

Det förklarar varför många som har typ 2-inflammation kämpar med flera av de sjukdomarna utöver sin astma. Forskarna försöker nu hitta sätt att minska typ 2-inflammationen så mycket som möjligt. Målet är att hjälpa människor uppnå fyra viktiga kriterier för astmakontroll:

  • Förhindra astmaanfall
  • Minska symtomen så att livskvaliteten blir bättre
  • Förbättra andningen (eller ”lungfunktionen”)
  • Minska användningen av perorala steroidläkemedel

Vet du vilken typ av astma du har?

Inte alla astmatyper är desamma och patienter upplever symtom och astmaattacker i olika grad. 

Svår astma

Det är vanligt att sjukdomen inte upptäcks. Det är hög tid att öka medvetenheten om svår astma och vilka konsekvenser sjukdomen har.

Är din astma under kontroll?

För miljontals människor är astmasymtomen en del av vardagen och något de har accepterat som ”normalt”. Du kanske har haft astmasymtom under många år och tänker att du nog har dem under kontroll.