Är din astma under kontroll?

För miljontals människor är astmasymtom en del av vardagen och något de har accepterat som ”normalt”. Du kanske har haft astmasymtom under många år och tänker att du nog har dem under kontroll? Men vad innebär det? 

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan begränsa möjligheterna till ett aktivt liv. Sjukdomen kan ge andningsbesvär och astmaanfall, inte minst om din astma är dåligt kontrollerad.

När astma är svår att upptäcka

Vad gör man när man under lång tid mår dåligt och inte får rätt hjälp? I det här avsnittet träffar vi Sofia Johammar som länge levde med en odiagnostiserad astma.

Sofia bjuder även på ett utdrag ur hennes ännu opublicerade bok som just handlar om hennes resa till ett bättre mående.

Lyssna på samtalet med Sofia!

> 50 %

av alla med astma överskattar sin symtomkontroll.

Svår astma

Att sjukdomen inte upptäcks är vanligt. Nu är det hög tid att ändra på det! Låt oss öka medvetenheten om svår astma och dess konsekvenser.

Vilken typ av astma har du?

Orsakerna till astma kan variera och det finns flera olika typer av astma. Både anfallen och symtomen kan skilja sig i frekvens och svårighetsgrad.