Är din astma under kontroll?

För miljontals människor är astmasymtomen en del av vardagen och något de har accepterat som ”normalt”. Du kanske har haft astmasymtom under många år och tänker att du nog har dem under kontroll.

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som kan begränsa möjligheterna att vara aktiv, samt ge andningsbesvär och astmaanfall ifall den är dåligt kontrollerad.

> 50 %

av alla som har astma överskattar hur bra kontroll de har över sina symtom. 

Svår astma

Det är vanligt att sjukdomen inte upptäcks. Det är hög tid att öka medvetenheten om svår astma och vilka konsekvenser sjukdomen har.

Vet du vilken typ av astma du har?

Inte alla astmatyper är desamma och patienter upplever symtom och astmaattacker i olika grad.