Vardagen med eksem

Atopiskt eksem, även kallat atopisk dermatit, är vanlig hos små barn och debuterar för de allra flesta innan fem års ålder. Atopiskt eksem är en kliande inflammatorisk hudsjukdom och innebär att man har mycket torr hud med kraftigt kliande utslag. Även om eksemet ofta växer bort med åldern så fortsätter de flesta att ha torr och känslig hud även i vuxen ålder. Vissa lider av atopiskt eksem även som vuxna. Läs mer om atopiskt eksem hos vuxna här. Läs mer om atopiskt eksem hos vuxna.

Det är vanligt att personer med atopisk dermatit utvecklar andra typer av atopiska sjukdomar såsom allergier, astma och hösnuva. Läs mer om atopiska sjukdomar.

Beroende på hur allvarligt eksemet är och var på kroppen det sitter, så varierar graden av påverkan på livet. Har du milda besvär som rodnad, torr hud, och mindre utslag, då kan smörjning med mjukgörande krämer och mildare behandlingskrämer ge tillräcklig lindring. För dig som har eksem över större delar av kroppen, eller svår och ihärdig klåda, kan det behövas andra läkemedel. Läs mer om behandling av atopisk dermatit.

Att leva med atopiskt eksem – ur ett familjeperspektiv

Se filmen som beskriver en familjs resa med atopiskt eksem! Dermatolog Tore Särnhult tipsar också om vilken hjälp det finns att tillgå. 

Så påverkar svåra eksem livskvaliteten

Har du den svårare formen av atopiskt eksem är det inte ovanligt att din vardag påverkas. Du kanske upplever att sjukdomen inverkar på allt i ditt liv, såväl privat som professionellt. Att leva med svårt atopiskt eksem kan orsaka klåda, vilket kan bidra till fler problem som sömnbrist, dålig självkänsla eller depression. För att få rätt hjälp är det viktigt att du uppsöker en läkare. Läkaren utvärderar eksemets svårighetsgrad och kan ge dig hjälp och behandling. Om du redan vet att du har atopisk dermatit så kan du göra ett självskattningstest. Testet är POEM (Patient Oriented Eczema Measure) och används av hudläkare.

Var på kroppen och hur utbrett ett eksem är påverkar sannolikt hur du upplever sjukdomen. Om du arbetar med händerna, och har allvarliga utslag på dem, kan sjukdomen upplevas som väldigt svår. Eksem i örat kan påverka hörseln och för den som lider av eksem i underlivet kan sex- och samlivet påverkas. Personer med eksem i ansiktet lider kanske mer i sociala sammanhang än den som har dolda utslag. De som har dolda eksem ställs alltjämt inför andra utmaningar. 

I en studie1 från 2016 tillfrågades personer med måttlig till svår atopisk dermatit hur sjukdom påverkade vardagen. Hela 91 procent sa att de kände av sin torra hud dagligen, 87 procent svarade att huden kliade och sved väldigt mycket, 51 procent sa att huden blödde dagligen och 55 procent att de hade svårt att somna eller att de vaknade fem till sju nätter per veckan. 43 procent visade symtom på ångest eller depression och över 40 procent svarade att deras eksem påverkade både arbete och sociala liv.

Hur mycket påverkas du? Gör självskattningstestet POEM (Patient Oriented Eczema Measure).

Hur mycket påverkas du?

Gör självskattningstestet POEM (Patient Oriented Eczema Measure).

8 sätt att hantera atopisk dermatit

Att lida av eksem kan vara frustrerande, genant och göra att du känner dig besvärad av ditt utseende. Genom att förstå vad som händer i kroppen kan du bättre förstå din sjukdom och hitta nya sätt att hantera den på. Det är inte ovanligt att du som har atopiskt eksem kämpar med negativa känslor. Känsloläget triggas ytterligare av oförutsägbara utslag, synliga eksem och sömnproblem – vilket kan leda till mer stress, som i sin tur kan utlösa fler utslag. 

  Öva dig på att känna mer medkänsla med dig själv. Det innebär att du är snäll och förstående istället för att ägna sig åt självkritik. Till skillnad från självkänsla, som är ett mått på hur positivt du ser på dig själv, handlar självmedkänsla om att ta hand om sig själv utan att döma eller kritisera.

  Känslomässigt stöd från vänner och familj kan göra det lättare att hantera med- och motgångar. Men ibland kan inte ens de som står dig allra närmast förstå vad du går igenom. Och ibland kan det vara svårt att berätta hur du känner. Eftersom ditt atopiska eksem är synligt för alla kanske du också får frågor från kollegor, och ibland även människor du inte känner. I den här typen av situationer kan det vara svårt att veta vad du ska svara, särskilt på rak arm. Att förbereda sig och i god tid tänka ut hur du vill prata om ditt atopiska eksem kan göra att det blir lättare för dig att svara på frågor i framtiden.

  Vägen till vård ser olika ut för alla. De flesta börjar med att kontakta sin vårdcentral. Om läkaren där anser att det är nödvändigt blir du remitterad vidare till en hudläkare, även kallad dermatolog. Oavsett vem som behandlar dig, en allmänläkare eller en hudläkare, så är det viktigt att minnas detta: läkaren är expert på den medicinska vården, du är expert på dig. Dela med dig av dina erfarenheter. Det kommer att hjälpa din läkare att erbjuda dig rätt vård.

  Att förstå vad du ska göra och när du ska göra det är en viktig del av att hantera din sjukdom. Därför är det betydelsefullt att ha en handlingsplan. En handlingsplan är ett personligt dokument som är skapat av dig och din läkare. Där sammanfattas din diagnos, din läkarens instruktioner och hur du ska behandla ditt atopiska eksem – allt från grundläggande hudvård till hantering av eksem. Handlingsplanen gör det lättare att följa läkarens instruktioner och förbereder dig inför förändringar i din sjukdom. På så sätt kan du lättare förebygga och följa upp problem.

  Atopisk dermatit kan ha stor inverkan på din livskvalitet. Handlingsplaner är oftast inriktade enbart på den medicinska behandlingen, men det kan hjälpa dig hantera stressen med att leva med en kronisk sjukdom om du även tar med känslomässigt stöd i planen. Eftersom dina behov kan förändras beroende på vad som händer kan det också vara bra att ha olika alternativ att välja mellan beroende på hur svåra dina eksem är. Om du vill ha en fingervisning på hur svårt atopiskt eksem du har så kan du ta ett självskattningstest. POEM, Patient Oriented Eczema Measure, som används av hudläkare.

  3 strategier som kan ge känslomässigt stöd:

  • Pröva att meditera och att praktisera medveten närvaro. Det kan lindra din oro och hjälpa dig att hantera stress.
  • Koncentrera dig på att skaffa sunda vanor. Till exempel att följa din hudvårdsrutin, att äta hälsosammare och gå till sängs i tid.
  • Gör vägledda meditationsövningar för att hantera obehagskänslor.
  • Titta på en film för att avleda tankarna från smärta och klåda.
  • Använd avledningstekniker, som att krama en stressboll eller läsa en bok.
  • Vid tecken på eksem, koncentrera dig på att lindra eksemet och släpp det sedan. Försök hantera och mota stress, det kan leda till färre och mildare utslag.
  • Försök att undvika faktorer som kan störa din sömn, till exempel kaffe.
  • Fokusera på självmedkänsla för att undvika negativa tankar.
  • Utveckla olika avledningstekniker för att låta bli att klia.
  • När symtomen är svåra är ditt viktigaste mål att lindra dem. Ett allvarligt eksemutbrott kan vara påfrestande, så kom ihåg att vara snäll mot dig själv.

Atopisk dermatit kan se olika ut från person till person, beroende på ålder och hur svår sjukdom man har. Läs mer om symtom på atopiskt eksem här.

 1. Simpson EL et al. J Am Acad Dermatol. 2016;74(3):491-498.

6 tips inför läkarbesöket