Vi vet att det kan vara svårt att leva med prurigo nodularis (PN) – särskilt när du inte har alla svar. Men vi är här för att göra det lite lättare att förstå sjukdomen.

Om du lever med prurigo nodularis (PN) eller lever nära någon som har sjukdomen, är du på rätt plats. För vi tror att förståelse för sitt tillstånd är det första steget mot att känna att du har mer kontroll på dina symtom.

Så oavsett om du letar efter den senaste informationen, lite vägledning eller stöd längs din resa, har vi allt du behöver.

Bild på familjer ute i solen

Vad kan om prurigo nodularis?

Gör vårt kunskapstest och se vad du kan om hudsjukdomen.

Ett kluster av cirklar och prickar i olika storlekar för att representera knölar, noduli och andra upphöjda lesioner

Symtom vid prurigo nodularis

Prurigo nodularis kännetecknas av svår klåda, knölar, svullnader eller andra lesioner i huden.2

En ikon för en salvtub som representerar topikala behandlingar

Hantera och behandla prurigo nodularis

I samarbete med en läkare eller hudläkare kan du hitta ett sätt att hantera din prurigo nodularis som fungerar bäst för dig.

Regnmoln med lutande regn för att representera kamper för mentalt välbefinnande

Att leva med prurigo nodularis

Om prurigo nodularis påverkar dig kan din behandlande läkare hjälpa dig med mer hjälp och stöd.

Foto av en kvinna som vattnar en växt, med illustrativa cirklar längs armen för att representera knölar, stötar eller upphöjda lesioner.

Att leva med prurigo nodularis

Prurigo nodularis (PN) är ett kroniskt (långvarigt), inflammatoriskt tillstånd som orsakar en intensiv, klåda, knölar eller andra lesioner som uppträder på huden.1–3Även om det anses vara sällsynt lever många människor över hela världen med det.4

Du kanske har hört några olika namn för prurigo nodularis, som Nodulär prurigo eller Pickers noduler.1,5 De hänvisar alla till samma tillstånd.

Under lång tid har vi inte helt förstått de bakomliggande orsakerna.5 Men tack vare pågående forskning vet vi nu mer om prurigo nodularisän någonsin tidigare.6,7

Det är också därför vi är här. För att hjälpa dig att få en bättre förståelse och arbeta för att du ska få mer kontroll över din prurigo nodularis. För att vi tror att leva med prurigo nodularis borde vara just det. Levande.

Prurigo nodularis: Grunderna

Prurigo nodularis är ett kroniskt, inflammatoriskt tillstånd som påverkar huden och förknippas med intensiv klåda och uppkomsten av knölar eller andra hudlesioner i huden.1

Här är några fakta om prurigo nodularis:
En ikon för urtavlan som representerar tid

Kronisk

Prurigo nodularis är ett ”kroniskt” tillstånd, vilket innebär att du kan ha levt med din sjukdom under en tid8,9

Ikon för en kropp

Underliggande

Prurigo nodularis tros börja inuti kroppen där nervsystemet och immunsystemet inte fungerar tillsammans som de normalt skulle göra i huden1

Skärmikon med plussymbol och virussymbol för att representera immunsystemet

Typ 2-inflammation

En viss typ av inflammation som kallas ”typ 2-inflammation” kan delvis ligga bakom tecken och symtom på prurigo nodularis10

Ett kluster av cirklar och prickar i olika storlekar för att representera knölar, noduli och andra upphöjda lesioner

Hudlesioner

Prurigo nodularis kännetecknas av svår klåda, knölar, eller andra hudlesioner1

Det finns människor över hela världen som lever med prurigo nodularis – så du är inte ensam.11

Orsaker till prurigo nodularis

Det som finns på ytan är bara en del av berättelsen1,10

Vi har fortfarande mycket att lära oss om vad som orsakar prurigo nodularis (PN), men vår förståelse för det förbättras.2

Vad vi vet är att de knölar du ser och den klåda du känner bara är en del av sjukdomen prurigo nodularis.1 Det händer mycket mer under hudens yta än du kanske tror.1

I själva verket tros prurigo nodularis börja inuti kroppen.1 Huden, nervsystemet och immunsystemet kanske inte samspelar som de skulle hos någon som lever utan prurigo nodularis.6,7

Vi vet att dessa system är involverade i prurigo nodularis eftersom den drabbade huden innehåller ett ökat antal immunceller och olika nervmönster jämfört med opåverkad hud.10,12

Vissa av dessa immunceller är förknippade med ”typ 2-inflammation”, som kan spela en roll i prurigo nodularis.10 Men forskarna är fortfarande inte säkra på hur de orsakar tecken och symtom.

Foto av en man som skriver vid ett skrivbord, med illustrativa cirklar som representerar noduli, knölar och upphöjda lesioner på armen.
Skärmikon med plussymbol och virussymbol för att representera immunsystemet

Immunsystemet

Immunsystemet består av en mängd olika celler, vävnader och organ som arbetar tillsammans för att bekämpa bakterier och virus.13 Det finns till för att skydda oss från att bli sjuka.13

 
En nervsystemikon som visar hjärnan som länkar till ryggmärgen

Nervsystemet

Nervsystemet inkluderar hjärnan, ryggmärgen och nätverket av nerver i hela kroppen. Det är det som gör det möjligt för oss att känna av och reagera på saker i vår miljö.14

Cirkulärt diagram som beskriver den möjliga interaktionen mellan huden, immunsystemet och nervsystemet i prurigo nodularis.

Vad vi vet om prurigo nodularis

Ditt immun- och nervsystem samspelar och arbetar tillsammans för att bekämpa sjukdomar.15 Detta kan ske i många delar av kroppen, inklusive din hud.15

Skärmikon med plussymbol och virussymbol för att representera immunsystemet

Immunsystemet

Immunsystemet är ansvarigt för den inflammation som kan spela en roll i prurigo nodularis. Denna inflammation orsakar många förändringar under och i huden.10,12

Till exempel kan immunceller frigöra mer ”pruritogens” i den drabbade huden.15–17 Det är dessa ämnen som skickar klådsignaler till din hjärna och får dig att vilja klia dig.15,16

En nervsystemikon som visar hjärnan som länkar till ryggmärgen

Nervsystemet

Nerverna i den drabbade huden kan sedan upptäcka det ökade antalet pruritogener, vilket gör att nerverna skickar fler klådsignaler till hjärnan. Dessa nerver kan också vara mer känsliga för pruritogener i prurigo nodularis, vilket ytterligare intensifierar klådan.15,17

Ikoner som visar en översiktsbild över hudens lager

Huden

Denna cykel mellan immunförsvaret och nervsystemet är det som gör att du vill klia. Med tiden kan repor orsaka att den drabbade huden blir ännu mer skadad, vilket kan förvärra tecken och symtom på prurigo nodularis.18

Kan kost eller livsmedel utlösa prurigo nodularis?

Det finns inga avgörande bevis som tyder på att din kost kan utlösa prurigo nodularis, eller att äta vissa livsmedel kan göra det värre.19

Beskuren bild av en kvinnas bål och korsade ben, med illustrativa cirklar som representerar knölar, noduli och upphöjda lesioner på benet.

Klådcirkeln

Det händer mkt under huden som orsakar klåda. Personer som lever med prurigo nodularis kan uppleva klåda som mycket svårare än vid de flesta andra tillstånd som påverkar huden.20

Även om klådan är som mest intensiv i knölar eller svullnader på huden, kan områdena utan knölar också påverkas allvarligt av klåda.2

Klådan kan även åtföljas av smärta, blödningar och sveda.2

Cykliskt diagram som visar klåd- och rivcykeln av prurigo nodularis.

Länk till andra sjukdomar

Ikon för en kropp

Fysiska tillstånd

Prurigo nodularis förknippas med en rad andra tillstånd, inklusive vissa inflammatoriska sådana som atopisk dermatit.19,21,22  Om du har ett av dessa tillstånd kan det vara mer sannolikt att du utvecklar prurigo nodularis.21,22

Men prurigo nodularis kan också utvecklas på egen hand.22 Tala med din läkare eller hudläkare för att lära dig mer om hur andra tillstånd kan vara involverade och hur det kan påverka hur du kan ta hand om din prurigo nodularis.

Personens huvud med en kärlekssymbol där hjärnan ska representera positiv mental hälsa och välbefinnande

Psykisk hälsa

Prurigo nodularis kan ha en betydande påverkan på ditt mentala
välbefinnande.22,23 Personer som lever med prurigo nodularis är mer benägna att uppleva depression och ångest. 12

Om detta är något som du upplever är du inte ensam. Tala med en läkare eller hudläkare om vilken inverkan din prurigo nodularis har på din mentala hälsa så kan de kan hjälpa dig att hitta en lösning.

Vår förståelse för prurigo nodularis förbättras

Ett tag var vi ovetandes om vad som orsakar prurigo nodularis. Tack vare pågående vetenskaplig och medicinsk forskning ökar ständigt kunskapen och förståelsen om prurigo nodularis.20

Din läkare eller hudläkare är den bästa personen att prata med om din prurigo nodularis. Så, om du inte nyligen haft kontakt med din läkare eller hudläkare, kan det vara ett bra tillfälle att boka en ny tid och diskutera dina möjligheter.

 
  1. National Organization for Rare Diseases. Prurigo Nodularis. Available at: https://rarediseases.org/rare-diseases/prurigo-nodularis/. Accessed March 2023.
  2. Aggarwal P et al. Clin Exp Dermatol 2021; 46(7): 1277–1284.
  3. American Academy of Dermatology Association. Prurigo Nodularis: Diagnosis and treatment. Available at: https://www.aad.org/public/diseases/a-z/prurigo-nodularistreatment.
   Accessed March 2023.
  4. Wikstrom K et al. Acta Derm Venereol 2021; 101: adv0050.
  5. Ryan S. Dermatol Nurs 2017; 16(4): 18–21.
  6. Mack M and Kim B. Trends Immunol 2018; 39(12): 980–991.
  7. Zeidler C et al. Dermatol Clin 2018; 36(3): 189–197.
  8. Pereira M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32(7): 1059–1065.
  9. Ständer H et al. J Am Acad Dermatol 2020; 82(2): 460–468.
  10. Williams KA et al. J Am Acad Dermatol 2020; 83(6): 1567–1575
  11. Wikstrom K et al. Acta Derm Venereol 2021; 101: adv0050.
  12. Kwatra SG. N Engl J Med. 2020; 382(8): 757–758.
  13. National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Overview of the Immune System. Available at: https://www.niaid.nih.gov/research/immune-system-overview.
   Accessed March 2023.
  14. National Institute of Child Health and Development. What are the parts of the nervous system? Available at: https://www.nichd.nih.gov/health/topics/neuro/
   conditioninfo/parts. Accessed March 2023.
  15. Oetjen LK et al. Cell 2017; 171(1): 217–228.e13.
  16. Garibyan L et al. Dermatol Ther 2013; 26(2): 84–91.
  17. Kowalski EH et al. Clin Cosmet Investig Dermatol 2019; 12: 163–172.
  18. DermNet NZ. Nodular Prurigo. Available at: https://dermnetnz.org/topics/nodular-prurigo. Accessed March 2023.
  19. Iking A et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013; 27: 550–557.
  20. Mollanazar N et al. J Am Acad Dermatol 2016; 75(4): 842–844.
  21. Ständer H et al. J Am Acad Dermatol 2020; 82(2): 460–468.
  22. Huang AH et al. J Invest Dermatol 2020; 140(2): 480–483e4.
  23. Pereira M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32(7): 1059–1065.

MAT-SE-2400160 (v1.0) Februari 2024