Sverige har sex sjukvådsregioner, som utgörs huvudsakligen av landsting.

Hur fungerar en egenremiss?

Du har rätt att skicka en egenremiss, en egen begäran om vård, direkt till den specialistmottagning du vill besöka. Din egenremiss bedöms av mottagningen på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är mottagningen som bestämmer huruvida de ska ta emot dig eller om det är lämpligare att vården sker någon annanstans eller på annan nivå. 

Olika regioner har lite olika krav på vad en remiss ska innehålla. På 1177 kan du göra en sökning för att se vilka hudmottagningar som finns i din region och vad som gäller kring egenremisser just där. Klicka här för att komma till 1177.se.

Det är viktigt att du beskriver din situation och dina symptom tydligt och noggrant så att mottagningen kan göra en korrekt bedömning.