Atopiskt eksem är en långvarig (kronisk) kliande inflammatorisk hudsjukdom

Atopiskt eksem, eller atopisk dermatit, är en kliande inflammatorisk hudsjukdom. Sjukdomen kan debutera när som helst och är långvarig (kronisk). Vanligast är att små barn drabbas, oftast före fem års ålder. Att eksem uppkommer redan under det första levnadshalvåret är inte ovanligt – ofta på magen, halsen och lite senare även i arm- och benveck. Därför kallas atopiskt eksem ofta för blöjveckseksem. Studier visar att ungefär vart femte barn i Sverige har haft besvär med eksem innan skolåldern. 

Har du ATOPISKT EKSEM?

Testa hur allvarliga dina symtom är! När du gjort testet får du en kort beskrivning av ditt tillstånd samt information om remitterande läkare.

Symtom

Atopisk dermatit kan se olika ut hos olika personer. Symtomen kan vara milda med besvär som rodnad, torr hud och mindre utslag. Andra symtom är svårare, som ihärdig klåda, utlsag med skorpbildning och vätskande sår på stora delar av kroppen. Klådan anses vara det viktigaste symtomet i sjukdomen. Eksemets svårighetsgrad utvärderas av en hudläkare med hjälp av olika verktyg och bedömning av eksemets utbredning och hur besvärande eksemet är. Det kan handla om graden av rödhet (erytema), hudförhårdnad (likenifikation), rivmärken och hur upphöjt eksemet är. Att få en diagnos av en läkare är viktigt för att få rätt hjälp och behandling.

Har du redan fått diagnosen atopisk dermatit – och vill ta reda på hur svårt ditt eksem är? Använd självskattningstestet, baserat på det validerade verktyget POEM (Patient-Oriented Eczema Measure). 

Atopiskt eksem har ett svängande förlopp. Det betyder att du kan ha perioder med färre symtom och perioder av skov, då eksemet blommar upp och förvärras. Skoven kan utlösas av psykologiska faktorer som stress och hormonella förändringar. Men även av fysiska faktorer som att huden torkar ut vid extremt klimat eller av överdriven användning av tvål och diskmedel. Mellan skoven kan huden verka normal men det är viktigt att komma ihåg att inflammationen fortfarande är aktiv under ytan. Har du kroniskt eksem lider du ofta av torr, förtjockad och kliande hud även om du inte har ett skov.

Atopiskt eksem kan röra sig på en skala från milda tlll måttliga eller svåra eksem.

Milt, måttligt eller svårt?

Lider du av den svårare formen av atopiskt eksem påverkar sjukdomen dig förmodligen både privat och professionellt. För den som lever med svårt atopiskt eksem kan det kliande eksemet även leda till andra problem, som sömnbrist, dålig självkänsla eller depression. Vid svåra eksem, kan huden också bli infekterat av bakterier eller virus, och det är då viktigt att infektionen behandlas.

Diagnostisering

Misstänker du atopisk dermatit? Ta kontakt med en läkare och be att få en remiss till en hudläkare.

Coping

Att hantera ett sjukdomsbesked

Diagnostisering: Läs mer om diagnos av atopisk dermatit.

Behandling: Läs mer om behandling här.