man

Vad är atopiskt eksem?

Atopisk dermatit är den medicinska termen för atopiskt eksem.

Atopiskt eksem är en långvarig (kronisk) kliande inflammatorisk hudsjukdom

Sjukdomen är vanlig hos små barn och debuterar ofta innan fem års ålder, men den kan även börja i vuxen ålder. Hos små barn uppkommer eksemet vanligen redan under det första levnadsåret och uppstår då först på kinderna. Det kan även beröra andra delar av kroppen såsom bröstet, magen, halsen och senare även arm- och benvecken. Därför kallas atopiskt eksem ibland även för böjveckseksem. Studier visar att ungefär vart femte barn i Sverige har haft besvär med eksem innan skolåldern.

Har du atopiskt eksem?

Här gör du snabbt ett test som visar hur allvarliga dina problem är. När du gjort testet får du en kort beskrivning om ditt tillstånd och information till remitterande läkare.

Symptom

Atopisk dermatit kan se olika ut hos olika personer, och symptomen kan variera från mildare besvär med rodnad, torr, kliande hud, och mindre utslag, till stora besvär med svår, ihärdig klåda och plågsamma utslag med skorpbildning, sprucken hud och vätskande sår på stora delar av kroppen. Klådan anses vara det viktigaste symtomet i sjukdomen. Svårighetsgraden av eksemet kan utvärderas med olika typer av verktyg som hudläkare har därför är det viktigt att alltid få en diagnos av läkare. Hudläkarens verktyg utgår från hur eksemet breder ut sig på kroppen och hur besvärande eksemet är (grad av rödhet – erytema, hudförhårdnad (likenifikation), rivmärken och hur upphöjt eksemet är).

Om du redan har blivit diagnostiserad med atopisk dermatit och vill ta reda på hur svårt ditt eksem är kan du använda vårt självskattningstest som är baserat på det validerade verktyget – POEM (Patient Oriented Eczema Measure). Gör testet här.

Atopiskt eksem har ett svängande förlopp, vilket betyder att man kan ha perioder med färre symptom och perioder då eksemet blommar upp och förvärras, vilket kallas att man får ett skov. Skoven kan utlösas av psykologiska faktorer som stress och hormonella förändringar, eller fysiska faktorer som att huden torkas ut genom extremt klimat eller överdriven användning av tvål och diskmedel. Mellan skoven kan huden verka normal, men det är viktigt att komma i håg att inflammationen fortfarande är aktiv under ytan. Har man kroniskt eksem lider man ofta av torr, förtjockad och kliande hud även då man inte har ett skov.

Atopiskt eksem kan röra sig på en skala från milt till måttligt eller svårt eksem.

 

Atopiskt eksem på händer

Milt, måttligt eller svårt?

Lider man av den svårare formen av atopiskt eksem påverkas man ofta starkt av sin sjukdom och känner att den dagligen inverkar på livet, både privat och professionellt. För den som lever med svårt atopiskt eksem kan det kliande eksemet även leda till andra problem, som sömnbrist, dålig självkänsla eller depression. Vid svåra eksem, kan huden också bli infekterat av bakterier eller virus, och det är då viktigt att infektionen behandlas.

Misstänker du att du har atopisk dermatit så är det bra att ta kontakt med en läkare och be att få en remiss till en hudläkare. Läs mer om diagnostisering här

  

Diagnostisering

Läs mer om diagnos av atopisk dermatit. 

Behandling

Läs mer om behandling här