Hero

Egenremiss

Läs om hur vårdbegäran eller egenremiss till hudmottagning fungerar

Hur fungerar en egenremiss?

Alla har rätt att skicka in en egenremiss (kallas också för egen vårdbegäran) till den specialistmottagning man vill besöka. Din egenremiss bedöms av mottagningen på samma sätt som en remiss från en annan läkare och det är mottagningen som bestämmer om de ska ta emot dig eller om det är lämpligare att vården sker någon annanstans eller på annan nivå. 

Olika regioner har lite olika krav på vad remissen skall innehålla. På 1177 kan du göra en sökning för att se vilka hudmottagningar som finns i din region, och få mer information om vad som gäller kring egenremisser där. Klicka här för att komma till 1177.se.

Det är viktigt att du beskriver din situation och dina symptom tydligt och noggrant så att mottagningen kan göra en korrekt bedömning. Till din hjälp finns bland annat POEM-testet här.

 

Zincgodkännande: GZSE.IMM.19.10.0218

Sveriges sjukvårdsregioner
Sverige har sex sjukvådsregioner, som utgörs huvudsakligen av landsting.