Så drabbas vuxna

Vuxna med atopiskt eksem har ofta sjukdomen livet ut. För de flesta debuterar atopisk dermatit innan fem års ålder och hos ungefär 80 procent växer eksemen bort före åtta års ålder. För vissa kvarstår dock problemen. 

Personer som har haft svåra hudutslag redan i tidig ålder är de som löper störst risk att besväras även i vuxen ålder.  

Atopisk dermatit (även kallat atopiskt eksem) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som orsakar torr hud med kliande eksemutslag som i svåra fall kan täcka större delen av kroppen. Atopisk dermatit hos vuxna kan variera i svårighet.

Hur svåra är dina problem?

Du som har atopiskt eksem kan göra ett självskattningstest, för att se hur svåra dina problem är. 

Vad orsakar atopisk dermatit?

Exakt vad som orsakar atopisk dermatit är fortfarande oklart. Man vet dock att personer med atopiskt eksem har en försvagad hudbarriär och en inflammation i huden. Ärftlighet, ett överaktivt immunförsvar och miljömässiga faktorer kan öka risken att drabbas. När huden är torr är den benägen att klia. Att smörja kroppen med mjukgörande kräm kan hjälpa mot klåda samt skydda hudbarriären.

Röda, kliande utslag på kinderna är ofta det första symtomet hos barn. Efterhand breder utslagen ut sig över bröst, mage och hals. Senare uppstår utslag i arm- och benveck, samt på handleder och fotleder, vilket är skälet till att atopiskt eksem ofta kallas för "böjveckseksem". 

Hos tonåringar och vuxna kan eksem fortfarande sitta i böjvecken, men vanligare är utslag på händer, hals och i ansiktet. I ansiktet uppstår utslag ofta runt ögonen, i munnen eller i hårbotten.

Så påverkas livet

Svårt atopiskt eksem hos vuxna kan vara hämmande och påverka hela livet. Sjukdomen kan i vissa fall leda till sjukskrivningar och sjukhusvistelse. Att leva med torr hud och klåda är psykiskt påfrestande. Återkommande utslag kan leda till begränsningar i både yrkesval och fritidsaktiviteter, eftersom eksem kan förvärras i miljöer med damm, smuts, torr luft och kyla. Även fysiskt tungt och psykiskt påfrestande arbete kan påverka sjukdomen negativt.

En studie på vuxna personer med måttligt till svårt atopiskt eksem visade att de flesta upplever att de besväras av klåda dagligen. Många upplevde besvären så ofta som 18 timmar/dag. Flera hade också besvär med blödande, sprickande och vätskande torr hud.

Fysiska och psykiska symtomen riskerar att påverka livskvaliteten. Man kan få problem att sova, känna sig obekväm i sociala sammanhang, tappa självförtroendet och få svårt med intima relationer. Saker som i sin tur kan leda till depression. Personer med atopiskt eksem lider ofta av andra atopiska sjukdomar också, såsom allergier, astma eller hösnuva.

Så påverkas vissa delar av vardagen mycket eller väldigt mycket, enligt tillfrågade patienter. 

Ref: Simpson, Eric L. et al. Patient burden of moderate to severe atopic dermatitis (AD). J Am Acad Dermatol. 2016;74(3): 491–49

Var på kroppen eksemen sitter kan påverka upplevelsen av hur besvärlig sjukdomen upplevs. Allvarliga utslag på händerna kan vara väldigt besvärligt för den som arbetar med händerna. Personer med eksem i ansiktet kanske lider mer i sociala sammanhang än den som har utslagen dolda under kläderna? 

Har du atopisk dermatit?

Har du återkommande eksem som kliar, vätskar eller spricker? Då är det viktigt att kontakta en läkare för att ta redan på om det är atopisk dermatit du lider av – så att du kan få rätt hjälp.

Med hjälp av ett självskattningstest kan du som vet att du har atopisk dermatit ta reda på om dina besvär klassas som milda, måttliga eller svåra. På så sätt kan du få bättre kontroll på din sjukdom. Eller be om mer hjälp från din läkare? Testet POEM (Patient Oriented Eczema Measure), används av hudläkare.

Diagnostisering

Misstänker du att du har atopisk dermatit så är det bra att ta kontakt med en läkare och be att få en remiss till en hudläkare.