Så hänger sjukdomarna ihop

Vetenskapliga framsteg bekräftar att en viss typ av inflammation i kroppen kan vara förknippad med näspolyper. Den kallas typ 2-inflammation och kan också vara förknippad med andra inflammatoriska sjukdomar, inklusive astma och eksem (atopisk dermatit). 80 % av alla som lever med näspolyper har typ 2-inflammation. 

Visste du att...

…50 procent av alla med näspolyper riskerar att drabbas av astma? 

Hur mycket påverkar näspolyper ditt liv?

Det här testet hjälper dig att bedöma hur allvarliga dina symtom är.