Livet efter en diagnos

Att drabbas av en atopisk sjukdom kan vara omvälvande. Hur man reagerar och väljer att hantera sitt sjukdomsbesked ser väldigt olika ut. Vissa reagerar starkt och har behov av att få hjälp i stor utsträckning. Andra reagerar lika kraftfullt men kanske håller det inom sig. 

Lyssna till psykolog Johanna Melin, som berättar hur det kan vara att få ett svårt sjukdomsbesked.