Svårt atopiskt eksem karakteriserat av rodnad, ihållande klåda och dålig sömn. Detta leder i sin tur hos många till en klart försämrad livskvalité. Vid svårt atopiskt eksem behövs ofta en systemisk behandling i form av tabletter eller injektionsbehandling.

Var kan du bli behandlad?

Vid svår atopisk dermatit där symtomen inte lindras med behandling du fått av din hudläkare (dermatolog) bör du söka vård på nytt och efterfråga mer avancerad behandling.

Vad kan du göra om din behandling inte fungerar?

Nya behandlingsalternativ mot atopiskt eksem finns och tillkommer över tid. Diskutera med din hudläkare (dermatolog) om du upplever att din nuvarande behandling inte hjälper. Det kan finnas andra behandlingsalternativ för dig.

Hur fungerar en egenremiss?

Alla har rätt att skicka in en egenremiss (kallas också för egen vårdbegäran) till den specialistmottagning man vill besöka.

MAT-SE-2000079 (v1.0) June 2020