Tips till dig som ska träffa en läkare

För att få ut så mycket som möjligt av ditt läkarbesök är det viktigt att du är förberedd och har tänkt igenom eventuella frågor.

 • Förbered dig inför besöket. Bestäm i förväg vad du vill diskutera. Anteckna frågor du har och samla all den information som du vill dela med läkaren.
 • Testa dina eksem och skriv ut resultaten. Ta med dem till din läkare och diskutera.
 • Att föra dagbok kan hjälpa. Mellan besöken kan du notera antalet eksemutbrott (skov), hur svåra de är och eventuella utlösande faktorer. Ta gärna bilder och ta med och visa din läkare. 
 • Fundera ordentligt över hur eksemen påverkar din livskvalitet och planera hur du ska förklara det för din läkare.
 • Var  öppen och ärlig. Du kanske känner dig obekväm till att börja med, men ju mer du berättar desto större möjligheter ger du läkaren att hjälpa dig. 
 • Om du inte förstår läkarens förklaring eller är osäker på nästa steg: fråga igen tills du förstår. 

Saker att ta upp med din läkare:

 • Målsättningar med din behandling
 • Vad du har prövat sedan ditt senaste besök
 • Hur ofta du har haft eksem och hur svåra de har varit, och hur de har påverkat din vardag
 • De symtom du har just nu
 • Hur ofta de kommer
 • Hur du hanterar symtomen nu
 • Eventuella förändringar på symtomen
 • Om ditt atopiska eksem gör att du känner dig nedstämd
 • Specifika exempel på hur ditt liv påverkas av ditt eksem
 • Vad du gör för att hantera hur eksemet påverkar ditt liv

Att fråga läkaren om:

 • Vad orsakar atopisk dermatit?
 • Vad kan jag göra för att hantera min sjukdom bättre?
 • Vad kan jag göra för att förhindra infektioner i huden?
 • Hur gör andra patienter för att hantera känslor kring att ha atopiskt eksem?
 • Kan jag ändra mitt sätt att leva på något sätt som kan hjälpa?
 • Är den hudvårdsrutin jag använder det bästa alternativet för mig?
 • Finns det några stödgrupper som jag skulle kunna vara med i?
 • Är det vanligt att man känner som jag gör när man har atopiskt eksem?

Diagnostisering

Misstänker du att du har atopisk dermatit så är det bra att ta kontakt med en läkare. Be om att få en remiss till en hudläkare.