Astma ger många olika symtom och vissa av dem förekommer även vid andra sjukdomar, till exempel KOL, kronisk bronkit, kronisk hosta, virusinfektioner i luftvägarna och icke-infektiös bronkit.

Väsande andning, en trång känsla i bröstet, andnöd och hosta är de vanligaste symtomen på astma. Andra symtom förekommer också och intensiteten kan variera. Vissa symtom upplevs värre på natten eller efter fysisk ansträngning. Andra framkallas av exempelvis cigarrettrök eller kall luft. Bland äldre kan det vara väldigt svårt att skilja mellan astma och KOL. Det är inte ovanligt att patienter har symtom på båda sjukdomarna.

Är din astma under kontroll?

För miljontals människor är astmasymtom en del av vardagen. Många väljer att acceptera situationen som normal. Andra tänker att de har astmasymtomen under kontroll. Är du en av dem?

Vilken typ av astma har du?

Olika astmatyper ger olika symtom, och patienter upplever symtom och astmaattacker i olika grad.