Att leva med atopiskt eksem – ur ett familjeperspektiv

Drygt 8 av 10 barn med atopiskt eksem får sina första symtom före fem års ålder. För hälften av barnen fortsatte de sjukdomsrelaterade problemen in i vuxen ålder. 

Att vara förälder till ett barn med atopiskt eksem

Två föräldrar berättar om sin sons diagnos. De beskriver sina vård- och behandlingserfarenheter samt sonens resa från att vara en liten pojke med utslag, till att bli en tonåring med atopiskt eksem. Dermatolog Tore Särnhult ger råd kring vilken hjälp som finns att tillgå.

PM nr MAT-SE-21000343(1.0)Mars 2021

Har du atopiskt eksem?

Gör ett test som visar hur allvarliga dina problem är. När du gjort testet får du en kort beskrivning om ditt tillstånd och information om remitterande läkare.

Hur fungerar en vårdbegäran?

Du har rätt att skicka in en egenremiss, även kallad egen vårdbegäran, till den specialmottagning du önskar besöka.