Typiska symtom för astma är hosta, väsande andning, andnöd och en trång känsla i bröstet.

Målet med astmabehandling är symtomkontroll och minskad risk för exacerbationer. Detta test behandlar endast symtomkontroll. Utöver detta test bör andra riskfaktorer bedömas av den behandlande läkaren.

Upplever du:

VISSTE DU DET HÄR?

> 50 %

av alla som har astma överskattar hur bra kontroll de har över sina symtom