VISSTE DU DET HÄR?

> 50 %

av alla som har astma överskattar hur bra kontroll de har över sina symtom