Rapport från Astma- och Allergiförbundet:

Stora brister i den svenska astma- och allergivården

På internationella astmadagen, lanserade Astma- och Allergiförbundet, med stöd från bland andra Sanofi, den nya rapporten Astma- och Allergirapporten – om vår tids vanligaste kroniska folksjukdomar. Rapporten fokuserar på två av våra vanligaste sjukdomar och undersöker hur den svenska astma- och allergivården fungerar. En av tre svenskar har någon form av allergi och 800 000 personer lever med astma i Sverige idag. Båda sjukdomarna är främst vanligt förekommande bland barn, men trots den stora sjukdomsbördan för både individ och samhälle halkar vården efter.

Astma- och allergivården i Sverige

I rapporten lyfter Astma- och Allergiförbundet en ny undersökning utförd bland förbundets medlemmar för att undersöka olika upplevelser av vården i Sverige. Undersökningen visar bland annat att:

  • Endast 15 procent anser att vården är bra på att erbjuda patientutbildning.
  • 67 procent anser att vården är dålig på att erbjuda en personlig behandlingsplan.

– De här resultaten är särskilt bekymmersamma eftersom det är nödvändigt för alla med astma och allergi att själva  kunna ta hand om sin sjukdom och sina symtom. Det är också viktigt att veta när det är dags att söka vård, säger Helena Färnsten, tf generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Länk till rapporten

Ladda ner rapporten i pdf format

Testa dina symtom

Typiska symtom för astma är väsande andning, andnöd, tryck över bröstet och hosta. Detta test bedömer bara symtomkontroll.