Vet du vilken typ av astma du har?

Det finns flera orsaker till att man drabbas av astma. Och det finns olika typer av astma. Astmaanfall och symtom kan skilja sig i frekvens och svårighetsgrad mellan olika personer. 

Astma delas in i två kategorier: typ 2-astma och icke typ 2-astma. Vissa typer av astma är svåra att definiera vilket ofta resulterar i en uteslutningsdiagnos, det vill säga icke typ 2-astma och frånvaro av typ 2-inflammation. Hos dessa personer finns ofta en förhöjd nivå av så kallade neutrofila granulocyter, en typ av vita blodkroppar som utgör en viktig komponent i det icke-specifika immunförsvaret.

Ny astmaforskning har identifierat typ 2-inflammation som en orsak till svår kvarstående astma hos vissa patienter, vilket kan kräva en annan behandlingsstrategi.

VISSTE DU DET HÄR?

> 50 %

av alla vuxna med astma har typ 2-inflammation. 

Svår astma

Att sjukdomen inte upptäcks är vanligt. Nu är det hög tid att ändra på det! Låt oss öka medvetenheten om svår astma och dess konsekvenser.

Vilken typ av astma har du?

Inte alla astmatyper är desamma och patienter upplever symtom och astmaattacker i olika grad.