Patientföreningen Atopikerna

Genom en patientförening får du möjlighet att komma i kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation. Patientföreningen Atopikerna tillhör Astma- och Allergiförbundet och arbetar bland annat för att öka kunskapen om atopisk dermatit. Patientföreningen finns främst till för dig med atopiskt eksem, men även för anhöriga och vårdpersonal.

Atopikerna arbetar med kunskapsspridning och anordnar intressanta seminarier flera gånger per år. Besök deras hemsida: www.atopikerna.se

European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients’ Associations, EFA

Den europeiska patienterföreningen EFA är en allians av 42 europeiska patientorganisationer inom astma, allergi och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). År 2018 presenterades en europeisk rapport om livskvalitet och atopiskt eksem i samband med AD-dagen. Organisationen grundades 1991 i Sverige och är baserad i Bryssel. Läs mer på www.efanet.org

Patientföreningar

Patientföreningen Atopikerna arbetar för att öka kunskapen om atopisk dermatit.

GZSE.IMM.18.10.0202 a