Vikten av att ha kontroll på dina eksem

Om eksem och klåda påverkar dig i vardagen har du inte kontroll på dina symtom. Oavsett om du har lindriga eller svåra besvär av dina eksem kan det finnas möjlighet att bli bättre. Idag kan många få kontroll på sina symtom.

Eksem och klåda ska inte behöva vara en plåga i vardagen

Klåda, rodnad och svullnad är besvärliga symtom – men de går att få bukt med. Du ska inte behöva bli störd i din nattsömn. Inte heller ska din sjukdom styra ditt humör eller val av aktiviteter. Vänd dig till en läkare för att få kontroll över dina besvär. 

Visa dina svar på eksemtesterna för din läkare

Om du har gjort vårt test för eksemkontroll, ta med resultatet till din läkare eller hudläkare. Dina svar kan ge läkaren en bättre förståelse för hur mycket dina symtom och besvär påverkar din vardag. Du kan behöva en plan som hjälper dig att få bättre kontroll över dina eksem och din klåda.