Bördan av prurigo nodularis är mer än bara i huden1,2

Prurigo nodularis (PN) kan påverka många aspekter av ditt liv.1,2 Från din sömn och dina vardagliga uppgifter till sociala aktiviteter och kan börja påverka din mentala hälsa.1–4 

Om du känner att din prurigo nodularis påverkar ditt liv är det viktigt att veta att du inte är ensam. Många människor med prurigo nodularis kämpar också ofta med detta.1,4 Nedan tittar vi på hur dess tecken och symtom kan påverka ditt mentala välbefinnande och visa var du kan hitta stöd. 

Prurigo nodularis kan göra sömnen till en mardröm2,3

Tyvärr tenderar klådan att bli värre på natten, vilket kan innebära att det känns omöjligt att få en bra sömn.2 Detta är ganska vanligt för personer med kronisk klåda och kan bero på att kroppens cirkadiska rytm (naturlig kroppsklocka) ändrar din temperatur, hudbarriär eller hormonnivåer.5 Resultat av detta kan innebära att du känner dig tömd på energi under nästa dag – vilket också kan påverka ditt humör.5 

Beskuren bild av en kvinnas bål och korsade ben, med illustrativa cirklar som representerar knölar, noduli och upphöjda lesioner på benet.

Det kan påverka ditt arbete och sociala liv3,4,6

Att leva med ett kroniskt (långsiktigt) tillstånd kan göra det svårt att ha ett socialt liv.6 Minst 1 av 4 personer med prurigo nodularis tycker att de inte längre vill eller känner sig kapabla att delta i sociala aktiviteter.7

Prurigo nodularis kan ibland orsaka skam i sociala situationer.3,8 Detta kan påverka dina interaktioner med andra, påverka dina vänskapsrelationer eller orsaka att du uteblir från aktiviteter.9-11

Det kan också störa skolan eller arbetet. Vilket, till exempel, kan återspeglas i ökad frånvaro.7 För vissa kan sjukdomen till och med innebära att man överväger pensionering tidigare.3,7 Detta kan vara särskilt svårt om arbetet är den primära inkomstkällan.

Ditt mentala välbefinnande är viktigt

Kanske känner du att klådan aldrig försvinner eller att klådan är något du ofta tänker på.4 Symtom på prurigo nodularis kan orsaka mycket stress och till och med påverka din mentala hälsa.1,8 Faktum är att ungefär 1 av 5 personer med prurigo nodularis har psykiska problem som ångest eller depression.1,4,8

Det är viktigt att du känner efter hur du mår. Det är det första steget mot allt stöd du kan behöva.

Var hittar man hjälp

Det är viktigt att du pratar med någon och ber om hjälp när du märker att prurigo nodularis påverkar någon av dessa aspekter av ditt liv. Var noga med att berätta hur du mår, oavsett om det är till en vän, familjemedlem, sjukvårdspersonal, rådgivare eller annan person i ditt nätverk.

Hjälpen är närmare än du kanske tror

Din läkare eller dermatolog är den bästa personen att prata med om din prurigo nodularis. Om du inte har besökt dem på ett tag, eller har frågor, kan det nu vara ett bra tillfälle att boka en ny tid för att diskutera vilken strategi som kan fungera för dig.

Ikon för ett stetoskop

Det är väldigt viktigt att låta din läkare eller hudläkare veta hur din prurigo nodularis påverkar dig.

Denna information kan hjälpa till att bedöma svårighetsgraden av din sjukdom och hjälpa till med din behandlingsplan.12

 Den kliniska erfarenheterna ökar hela tiden kring behandling av prurigo nodularis. Så nu kan det vara dags att prata med din sjukvårdspersonal om din behandlingsplan.10,13

Att leva med prurigo nodularis kan vara svårt. Men med rätt behandlingsmetod kan du uppnå bättre kontroll.12,14

Effekten av prurigo nodularis går bortom huden2,10,14

Ikon för en kropp

Orsaker till prurigo nodularis

Även om prurigo nodularis påverkar huden kan dess orsaker gå djupare. Se vilka underliggande faktorer som kan vara betydelsefulla.

En ikon för en salvtub som representerar topikala behandlingar

Hantera och behandla prurigo nodularis

I samarbete med en läkare eller hudläkare kan du hitta ett sätt att hantera din prurigo nodularis som fungerar bäst för dig.

Ett kluster av cirklar och prickar i olika storlekar för att representera knölar, noduli och andra upphöjda lesioner

Symtom

Prurigo nodularis kännetecknas av svår klåda, knölar, svullnader och andra lesioner i huden.8

  1. Huang AH et al. J Invest Dermatol 2020; 140(2): 480–483.e4.
  2. Gwillim E et al. Acta Derm Venereol 2021; 101(3): adv00424.
  3. American Academy of Dermatology Association. Prurigo nodularis: Signs and symptoms. Available at: https://www.aad.org/public/diseases/a-z/prurigo-nodularissymptoms.
   Accessed March 2023.
  4. Pereira M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2020; 34: 2373–2383
  5. Podder I et al. Int J Womens Dermatol 2021; 7(4), 403–410.
  6. Van Wilder L et al. BMS Fam Pract 2021;22: 233.
  7. Todberg T et al. Acta Derm Venereol 2020; 100: adv00119.
  8. Pereira M et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018; 32(7): 1059–1065.
  9. Koutou EA et al. Our Dermatol Online 2021; 3: 244–250.
  10. Zeidler C et al. Dermatol Clin 2018; 36: 189–197.
  11. Janmohamed SR et al. Arch Dermatol Res 2021; 313: 669–677.
  12. Elmariah S et al. J Am Acad Dermatol 2021; 84(3): 747–760.
  13. Aggarwal P et al. Clin Exp Dermatol 2021; 46(7): 1277–1284.
  14. American Academy of Dermatology Association. Prurigo nodularis: Diagnosis and treatment. Available at: https://www.aad.org/public/diseases/a-z/prurigo-nodularistreatment.
   Accessed March 2023.

MAT-SE-2400160 (v1.0) Februari 2024