Astmakontroll

Få kontroll över din astma

Den som inte inser hur allvarlig sjukdomen är kan missköta sina symtom.

”Ja, det är klart att astman gör det jobbigt att gå i trappor.
Men det är väl normalt?”

Vad finns det för hinder för bättre astmakontroll?

Det finns olika faktorer som kan förhindra att man får kontroll över sina astmasymtom,
men alla kan vara med och påverka dem.

DÅLIG KOMMUNIKATION MELLAN PATIENT OCH LÄKARE

Astmapatienter och läkare kan ha olika sätt att tala om vad välkontrollerad astma innebär. I en studie hade nästan 20 procent av patienterna aldrig diskuterat sina symtom med någon läkare.

NATIONELLA RIKTLINJER

Det finns få fristående nationella riktlinjer som bygger på en helhetsstrategi för att minska sjukdomsbördan av astma, från medvetenhet om hur riskfaktorer i miljön går att förbygga till behandlingsbeslut.

SYMTOM SOM INTE UPPTÄCKS

Det är ofta så att den som har astma själv inte inser hur allvarlig sjukdomen egentligen är. I en studie ansåg upp till 50 procent av alla deltagare som rapporterade svåra symtom att deras astma var helt eller väl under kontroll.

BEHANDLINGSSTRATEGIER

Många som lider av astma förlitar sig på snabbverkande mediciner som lindrar symtomen för stunden men inte behandlar deras orsaker i tilllräcklig utsträckning. I en studie hade 23 procent av deltagarna behövt akutbehandling under det senaste året och nästan 70 procent hade dålig symtomkontroll.

TILLGÅNG TILL SPECIALISTLÄKARE

Det är troligare att astmaspecialister (allergologer och lungläkare) känner till den senaste forskningen och de senaste behandlingarna, men 48 procent av alla som har astma har aldrig träffat en specialistläkare.

Astmapatienter och läkare kan ha olika sätt att tala om vad välkontrollerad astma innebär. I en studie hade nästan 20 procent av patienterna aldrig diskuterat sina symtom med någon läkare.

Det finns få fristående nationella riktlinjer som bygger på en helhetsstrategi för att minska sjukdomsbördan av astma, från medvetenhet om hur riskfaktorer i miljön går att förbygga till behandlingsbeslut.

Det är ofta så att den som har astma själv inte inser hur allvarlig sjukdomen egentligen är. I en studie ansåg upp till 50 procent av alla deltagare som rapporterade svåra symtom att deras astma var helt eller väl under kontroll.

Många som lider av astma förlitar sig på snabbverkande mediciner som lindrar symtomen för stunden men inte behandlar deras orsaker i tilllräcklig utsträckning. I en studie hade 23 procent av deltagarna behövt akutbehandling under det senaste året och nästan 70 procent hade dålig symtomkontroll.

Det är troligare att astmaspecialister (allergologer och lungläkare) känner till den senaste forskningen och de senaste behandlingarna, men 48 procent av alla som har astma har aldrig träffat en specialistläkare.

Läs om hindren här, läs sedan om svår astma, som kan vara särskilt besvärlig att få kontroll över.

Svår astma

Det är vanligt att sjukdomen inte upptäcks. Det är hög tid att öka medvetenheten om svår astma och vilka konsekvenser sjukdomen har.

Vet du vilken typ av astma du har?

Det finns flera typer av och orsaker till astma, och både anfallen och symtomen kan skilja sig i frekvens och svårighetsgrad mellan patienterna