Den atopiska marschen

En atopisk sjukdom leder ofta vidare till en annan. Det kallas ibland för den "atopiska marschen" eftersom sjukdomarna vanligtvis uppstår i en viss ordning. Många gånger börjar det med utslag hos spädbarn, yngre än sex månader, vilket åtföljs av en känslighet mot ägg- och mjölkprodukter när barnet är mellan 6–12 månader. Känslighet mot damm och husdjur upptäcks som regel efter ytterligare något eller några år, vilket senare kan utvecklas till astma.

Mönstret för insjuknande kallas för den atopiska marschen (atopiska eksem–> födoämnesallergier –> hösnuva/astma). Man tror att orsaken till förloppet kan förklaras med utgångspunkt i en sammankopplad immunologisk mekanism. Den försämrade hudbarriären och den underliggande inflammationen, som är typisk vid atopiskt eksem, tros kunna orsaka överkänslighet även mot andra allergener. Dessa allergener kan i sin tur orsaka överkänslighet mot födoämnen och bidra till astma eller så kallad hösnuva, inflammerade luftvägar och överkänslighet mot inandade allergener.