Förstå din hudbarriär och inflammation

- bryt den negativa spiralen

Jag ska försöka ge dig en grundläggande förståelse för de grundläggande begreppen för sjukdomen, som du förhoppningsvis kan använda för att hålla din sjukdom i schack.

Skrivet av: Uffe Nygaard, MD, PhD | Publicerad: 07 februari 2024

Man står på horizon

Du är inte ensam - ca 20% av världens befolkning drabbas någon gång i livet av atopiskt eksem

Atopiskt eksem är den vanligast förekommande inflammatoriska* hudsjukdomen i västvärlden och cirka 1 miljon svenskar är drabbade. Det är ett kroniskt eller kroniskt återkommande tillstånd, kännetecknat av ett oskarpt definierat utslag som orsakar klåda, rodnad, brännande och ibland sprickor i huden. Ofta är huden mycket torr i områden både med och utan eksem.

  Vi vet att sjukdomen är betydligt vanligare hos barn vars föräldrar har eller har haft atopiskt eksem eller andra atopiska sjukdomar**.

  Vi vet också att miljön spelar en roll och att eksem är mycket vanligare i västvärlden än i 3:e världens länder.

  Vi vet även att tidig konsumtion av många olika typer av mat, uppväxt på landsbygden och uppväxt i ett rökfritt hem alla är skyddande faktorer för utveckling av atopiskt eksem.

  Men det finns många andra, mer eller mindre väldokumenterade, effekter som också verkar minska eller förvärra risken för atopiskt eksem.

  Atopiskt eksem är inte en allergisk sjukdom. Det är bara vanligare att eksemen följs av matallergier i tidig barndom och hösnuva, pälsdjursallergier och allergisk astma senare i barndomen eller tonåren.

  Det är viktigt att påpeka att dessa sjukdomar spelar en försumbar roll i själva atopiska eksemet, och att du därför inte kan äta dig frisk ifrån ditt atopiska eksem.

  Sjukdomen består av två viktiga komponenter: en nedsatt funktion av hudbarriären och ett överaktivt immunförsvar.

  Alla med eksem har någon grad av nedsatt hudbarriärfunktion. Detta oavsett typ, lokalisering eller ursprung av eksem. Vi som arbetar med forskning inom området är överens om att detta är avgörande för utvecklingen av sjukdomen.

  När hudbarriären bryts kan ett brett spektrum av stimuli utlösa en kedjereaktion i ett annars välfungerande och friskt immunsystem, men som i slutändan slutar med inflammation i huden.

  Det orsakar utslag och ett antal symtom som både patienter och läkare kan känna igen som atopiskt eksem. Den minskade hudbarriären möter naturligt ett antal påfrestningar i form av tvål och vatten, torr luft, smuts, mekanisk irritation, skräp, bakterier och allergener. Det stimulerar i sin tur immunförsvaret till ytterligare överaktivitet, ökad inflammation och huden blir ytterligare röd, torr och kliande.

  Det är också tydligt att aktivt eksem är en viktig och försvårande faktor för hudbarriärens funktion - eksem är i sig en försvårande faktor för eksem! Detta är bara en av många goda skäl till varför synligt aktivt eksem alltid bör behandlas.

* Inflammation utan infektion, dvs inflammation utan bakterier eller virus som bakomliggande orsak. 
** De atopiska sjukdomarna är atopiskt eksem, födoämnesallergier, hösnuva och pälsdjursallergier samt allergisk astma.

Mät svårighetsgraden av ditt eksem och läs mer här:

Jag hoppas att du nu vet mer om atopiskt eksem och att det kan motivera dig både till att använda fuktighetskräm och att följa den behandling som ordinerats av din läkare. För det går att bryta den negativa spiralen och ha ett liv där man har kontroll över sjukdomen och inte tvärtom.

Bästa hälsningar från mig,
Uffe

Uffe Nygaard, MD. PhD

38 år, läkare sedan 2011 och har arbetat med hudsjukdomar sedan 2012 med ett primärt intresse för atopiskt eksem. År 2016 disputerade jag inom forskning om hudbarriären och biomarkörer vid atopiskt eksem. Jag bor i Århus med fru och två barn.

Gillade du detta inlägg? Dela på:

MAT-SE-2300867 (v1.0) Nov 2023

Senaste blogginläggen